NoticeMore>

Articles in press have been peer-reviewed and accepted, which are not yet assigned to volumes /issues, but are citable by Digital Object Identifier (DOI).
Technologies, standards, practices and philosophical thinking of "Near Zero Emission" of power station air pollutants
WANG Shumin, ZHANG Yi, ZHU Jiangtao, WANG Qiang, CHEN Yunfeng, YU Xuehai, GU Yongzheng, ZHANG Yongsheng, TANG Hong
2023, 13(3): 897-908.   doi: 10.12153/j.issn.1674-991X.20230036
Abstract(4) HTML(4) PDF(8277KB)(0)
Characteristics and sources apportionment of size-segregated atmospheric particles in Ili Valley Urban Agglomeration in summer
DAI Ran, GU Chao, XU Tao, LI Xinqi, YIN Baohui, ZHAO Xueyan, ZHENG Zhensen, HAN Jinbao, YANG Wen
2023, 13(3): 909-920.   doi: 10.12153/j.issn.1674-991X.20220598
Abstract(5) HTML(3) PDF(3298KB)(1)
Effect of urban spatial development on spatial and temporal variation of NO2 concentration in Wuchangshi Metropolitan Area
CAO Yang, LI Yanhong
2023, 13(3): 921-928.   doi: 10.12153/j.issn.1674-991X.20220366
Abstract(4) HTML(4) PDF(2902KB)(0)
Research on air pollution characteristics and influencing factors of typical urban road traffic densified monitoring stations
ZHANG Yonglin, WU Rui, YANG Xiaowen, YANG Daoyuan, LI Yue, WANG Renjie, XU Honglei
2023, 13(3): 929-939.   doi: 10.12153/j.issn.1674-991X.20221266
Abstract(4) HTML(2) PDF(6099KB)(5)
Analysis of transmission spatio-temporal pattern of atmospheric heavy pollution events based on spatiotemporal data mining
TU Xingyue, SHAO Shegang, ZHANG Xiaotian, WANG Wei, SUN Caiping, WANG Biao, KANG Yulin
2023, 13(3): 940-948.   doi: 10.12153/j.issn.1674-991X.20220696
Abstract(184) HTML(35) PDF(12770KB)(61)

DownloadMore>

Contact Us

Address:Chinese Research Academy of Environmental Sciences, No.8, Dayangfang, An Wai, Chaoyang District, Beijing 100012, China

Code:100012

Phone:010-84915126

E-mail: hjgcjsxb@vip.163.com