Treatment of berberine pharmaceutical wastewater containing copper by bipolar-electrochemical process
XIAO Shu-hu ZHANG Guo-fang SONG Yong-hui ZENG Ping LI Hui
Journal of Environmental Engineering Technology . 2011, (4): 295 -299 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-991X.2011.04.049